Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

20 września 2017 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

[Drodzy bracia i siostry: wychowywać do nadziei, ten temat kieruję dzisiaj bezpośrednio do każdego z was, zwracając się przez „ty”, jak w rozmowie z młodym człowiekiem lub inną osobą gotową, by czegoś się nauczyć. Tam gdzie Bóg cię postawił, żyj nadzieją! Nie poddawaj się; zaufaj Bogu Stwórcy, który prowadzi wszystko ku dobremu. Wiedz, że świat idzie naprzód dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wierzyli, budowali mosty, marzyli, nawet wtedy, gdy słyszeli wokół siebie słowa szyderstwa. Gdziekolwiek byś był buduj pokój pośród ludzi. Jeśli jesteś na ziemi, czujesz się pusty i przybity, wstań. Szukaj dobra, zachowaj cierpliwość. Kochaj ludzi, bo każdy ma własną historię do opowiedzenia. Wiedz, że rodząca się miłość jest energią przemiany. Bądź odpowiedzialny za świat i za życie każdego człowieka. Proś Boga o dar odwagi. Jeśli ogarnie cię strach, albo pomyślisz, że zło jest zbyt wielkie, pamiętaj, że Jezus żyje w tobie. On dla nas pokonał lęk. Z tobą, poprzez ciebie, chce pokonać: grzech, nienawiść, występek, przemoc. Miej odwagę poszukiwania prawdy. Wszystko oddawaj Bogu na modlitwie, pielęgnuj ideały. Wiedz, że Bóg jest twoim przyjacielem. Nigdy nie rozpaczaj. Kochaj, wierz, trwaj w nadziei. Żyj Bożą łaską!]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì, in Polonia, avete celebrato la memoria di San Stanislao Kostka, patrono dei bambini e dei giovani. Desideroso di dare uno scopo più alto alla propria vita, unito strettamente con Dio, entrò tra i Gesuiti contro la volontà dei genitori. La continua preghiera, la confessione frequente, la S. Messa quotidiana, lavoro spirituale su se stesso, formò la sua santità già in età giovanile. Il suo esempio ricordi ai genitori e ai giovani, che la prospettiva di raggiungere una posizione sociale non faccia chiudere le proprie orecchie alla chiamata del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

[Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście w Polsce wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. On, pragnąc wyższego celu życia, ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodziców, wstąpił do zakonu Jezuitów. Ustawiczna modlitwa, częsta spowiedź, codzienna Msza św., praca nad sobą ukształtowały jego świętość już w młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przypomina rodzicom i młodzieży, że perspektywa zdobycia pozycji społecznej nie może zagłuszać życiowego powołania otrzymanego od Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]© Copyright - Libreria Editrice Vaticana