Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

6 grudnia 2017 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiejsza katecheza jest poświęcona podróży apostolskiej do Mjanmy i Bangladeszu. Mjanma po raz pierwszy gościła Następcę Piotra. Podczas spotkań z niewielką wspólnotą Kościoła, obecną w tym kraju o tradycji buddyjskiej, Papież starał się umacniać ją w wierze i jedności. Ojciec Święty zachęcał władze cywilne Mjanmy do wytrwałości w budowaniu pokoju w kraju, w oparciu o współpracę wszystkich grup społecznych. W tym procesie nie może też zabraknąć współpracy chrześcijan z wyznawcami innych religii. Takie pragnienie zostało wyrażone również podczas spotkania z Najwyższą Radą mnichów buddyjskich. Wizyta w Bangladeszu, kraju o tradycji muzułmańskiej, przebiegała śladami bł. Pawła VI i św. Jana Pawła II. Była kolejnym krokiem na drodze dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ojciec Święty oddał hołd męczennikom w walce o niepodległość. Władzom kraju Papież przypomniał, że Stolica Apostolska zawsze wspierała wysiłki ich narodu na rzecz niepodległości oraz poszanowania wolności religijnej. Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich szesnastu diakonom. Spotkał się również z biskupami, kapłanami i osobami konsekrowanymi. Zachęcał ich do troski o rodziny, o biednych, o edukację, dialog i pokój. Odbyło się też spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne. Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z młodymi, w którym uczestniczyli chrześcijanie, muzułmanie i przedstawiciele innych religii.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi, in particolare a coloro che si sono impegnati per donare e portare in Piazza San Pietro questo bellissimo albero di Natale. Tante grazie! Domenica prossima in Polonia si celebrerà la Giornata di Preghiera e di Aiuto alla Chiesa dell’Est. Affido a Dio quest’opera, segno della sollecitudine per il sostegno dei fedeli e dei pastori dei Paesi confinanti. Vi ringrazio anche per avermi accompagnato nella preghiera durante il recente viaggio apostolico. Vi benedico di cuore! Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na Plac św. Piotra. Bardzo dziękuję! W najbliższą niedzielę, w Polsce będzie obchodzony Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca wam błogosławię! Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana