Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 20. Studenoga 2005.


“Krist, alfa i omega”

 

Draga braćo i sestre!

Danas, posljednje nedjelje liturgijske godine, slavi se svetkovina Krsita Kralja svega stvorenja. Već od navještaja svoga rođenja, jedinorođeni Sin Očev, rođen od Djevice Marije, označen je, prema obećanjima proroka, kao "kralj" u mesijanskom smislu, to jest kao baštinik prijestolja Davidova u kraljevstvu koje neće imati kraja (usp. Lk 1,32-33). Kristovo kraljevsko dostojanstvo ostalo je u potpunosti sakriveno kroz razdoblje od trideset godina, što ga je on proveo živeći uobičajeni život u Nazaretu. Potom je, za svoga javnoga života, Isus predstavio novo Kraljevstvo, koje "nije od ovoga svijeta" (Iv 18,36), a konačno ga je potpuno ostvario svojom smrću i uskrsnućem. Ukazujući se kao uskrsli apostolima, rekao je: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji" (Mt 28,18): ta vlast izvire iz ljubavi, koju je Bog u punini objavio u žrtvi svoga Sina.

Kristovo je Kraljevstvo dar ponuđen ljudima svakoga vremena, da tko god vjeruje u utjelovljenu Riječ "ne umre, nego da ima život vječni" (Iv 3,16). Stoga, upravo u posljednjoj biblijskoj knjizi, Otkrivenju, On izjavljuje: "Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak" (Otk 22,13). "Krist, alfa i omega", tako je naslovljeno i poglavlje koje zaključuje prvi dio pastoralne konstitucije II. vatikanskog sabora Gaudium et spes, koja je objavljena prije 40 godina. U tom lijepom tekstu, koji preuzima neke riječi sluge Božjega pape Pavla VI., čitamo: "Gospodin je cilj ljudske povijesti, točka prema kojoj smjeraju želje povijesti i civilizacije, središte ljudskoga roda, radost svih srdaca i punina njihovih težnji".

Dalje kaže: "U njegovu Duhu oživljeni i ujedinjeni putujemo prema konačnom dovršenju ljudske povijesti, koje potpuno odgovara planu njegove ljubavi: Obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji (Ef 1,10)" (GS br. 45). U svjetlu središnje uloge Krista, Gaudium et spes tumači stanje suvremenoga čovjeka, njegov poziv na dostojanstvo, kao i okolnosti njegova života: obitelj, kultura, ekonomija, politika, međunarodna zajednica. To je poslanje Crkve jučer, danas i uvijek: naviještati i svjedočiti Krista, kako bi čovjek, i to svaki čovjek, mogao u potpunosti ostvariti svoj poziv.

Neka nam Djevica Marija, koju je Bog na jedinstveni način pridružio kraljevskome dostojanstvu svoga Sina, postigne da ga prihvatimo kao Gospodara našega života, te tako vjerno pridonesemo dolasku njegova Kraljevstva ljubavi, pravde i mira. Nakon molitve Anđeo Gospodnji: Sutra, o liturgijskome spomenu Prikazanja Blažene Djevice Marije u hramu, obilježava se Dan pro orantibus, to jest dan posvećen redovničkim zajednicama kontemplativnoga života. U ime čitave Crkve izričem zahvalnost svima koji svoj život posvećuju molitvi u klauzuri, dajući tako rječito svjedočanstvo da u svemu prvenstvo pripada Bogu i njegovu Kraljevstvu. Potičem sve da budu uz njih svojom duhovnom i materijalnom pomoću.

Poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja Papa je pozdravio hrvatske hodočasnike na hrvatskom:

Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito iz grada Dubrovnika. Čvrsto držite dar vjere u Krista Gospodina kako bi vas, o svom ponovnom dolasku, uveo u svoje kraljevstvo! Hvaljen Isus i Marija

          Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana