Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 20. lipnja 2010.

(Video)

Otvorimo srce svjetlu koje dolazi s neba

 

Draga braćo i sestre!

Jutros sam u bazilici Sv. Petra podijelio svećenički red četrnaestorici đakona iz Rimske biskupije. Sakrament Reda, s Božje strane, pokazuje njegovu brižnu blizinu ljudima, a sa strane onoga koji ga prima punu raspoloživost postati sredstvo te blizine, s radikalnom ljubavlju prema Kristu i Crkvi. U Evanđelju današnje nedjelje Gospodin pita svoje učenike: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" (Lk 9,20). Na to pitanje apostol Petar spremno odgovara: "Krist - Pomazanik Božji!" (isto), nadmašivši na taj način sva svjetovna mišljenja da je Isus jedan od proroka. Prema svetom Ambroziju, tom ispoviješću vjere, Petar je "obuhvatio sve, jer je izrazio narav i ime" Mesije (Exp. in Lucam VI, 93, CCL 14, 207). A Isus, čuvši tu ispovijest vjere, ponovno poziva Petra i druge učenike da ga slijede na zahtjevnom putu ljubavi koji vodi sve do križa. I nama, koji možemo upoznati Gospodina vjerom u njegovu riječ i u sakramentima, Isus predlaže da ga slijedimo iz dana u dan te i nas podsjeća na to da onaj koji želi biti njegov učenik mora prisvojiti moć njegova križa, koji je vrhunac naših dobara i kruna naše nade.

Sveti Maksim Ispovjednik primjećuje da "prepoznatljivi znak moći našega Gospodina Isusa Krista je križ, kojeg je on nosio na leđima" (Ambiguum 32, PG 91, 1284 C). Naime, "svima je govorio: 'Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom' (Lk 9,23)". Uzeti križ znači nastojati poraziti grijeh koji je prepreka na putu koji čovjeka vodi do Boga, svakodnevno prihvaćati Gospodinovu vjeru, povećavati svoju vjeru prije svega kada se jave problemi, teškoće, trpljenje. Sveta karmelićanka Edith Stein to nam je posvjedočila u vremenu progona. Ovako je pisala iz kölnskog karmela 1938.: "Danas shvaćam… što znači biti Gospodinova zaručnica u znaku križa, jer se to neće nikada razumjeti do kraja, budući da je riječ o misteriju… Što je veća tama oko nas to moramo više otvoriti srce svjetlu koje dolazi s neba" (La scelta di Dio. Lettere (1917-1942), Rim 1973., 132-133). I u sadašnjem dobu mnogo je kršćana u svijetu koji, nadahnuti ljubavlju prema Bogu, svakoga dana uzimaju na sebe križ, bilo onaj svakodnevnih kušnji, bilo onaj što ga donosi čovjek svojom okrutnošću, koji katkad iziskuje hrabrost podnijeti najveću žrtvu. Neka Gospodin dadne svakom od nas da uvijek iznova svoju čvrstu nadu polažemo u Njega, sigurni da ćemo, ako ga budemo slijedili noseći svoj križ, prispjeti s njime svjetlu uskrsnuća.

Povjerimo majčinskoj zaštiti Djevice Marije nove, danas zaređene svećenike koji se pridružuju nizu onih koje je Gospodin pozvao po imenu: neka budu uvijek vjerni učenici, hrabri navjestitelji Božje riječi i djelitelji njegovih darova spasenja.

Nakon Angelusa

Upućujem žurni apel da u južnom Kirgistanu ubrzo dođe do ponovne uspostave mira i sigurnosti. Rodbini žrtava i svima onima koji trpe zbog te tragedije izražavam svoju sućut i blizinu i jamčim svoju molitvu. Pozivam, usto, sve etničke zajednice u zemlji da odustanu od svih provokacija ili nasilja i tražim od međunarodne zajednice da poradi na tome da humanitarna pomoć stigne pravodobno pogođenom pučanstvu.

Danas se na poticaj Organizacije Ujedinjenih naroda slavi Svjetski dan izbjeglica, čime se želi skrenuti pozornost na probleme s kojima se suočavaju oni koji su prisilno napustili vlastitu zemlju i obiteljske običaje te došli u često stubokom različite sredine. Izbjeglice žele da ih se prihvati i da im se prizna dostojanstvo i temeljna prava; istodobno, žele dati svoj doprinos društvu koje ih prima. Molimo da se, u ispravnoj recipročnosti, primjereno odgovori na to očekivanje te da i oni sami pokažu poštivanje koje gaje prema identitetu zajednicâ koje ih primaju.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana