Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT  - TR ]

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS
BENEDICT XVI
TO TURKEY
(NOVEMBER 28 - DECEMBER 1, 2006)

VISIT TO THE ARMENIAN APOSTOLIC PATRIARCHATE AND
MEETING WITH HIS BEATITUDE PATRIARCH MESROB II

GREETING OF THE HOLY FATHER

Armenian Apostolic Cathedral, Istanbul
Thursday, 30 November 2006

 

Mesih’te Sevgili Kardeşim,

Patrik Kalustyan’ın, seleflerim Papa VI. Pavlus ve Papa II. Jean Paul’ü ağırlandıkları bu yerde Sizinle buluşma fırsatını bulmaktan memnuniyet duyuyorum. Çoban ve Ruhsal Peder olarak önderlik ettiğiniz tüm Ermeni Apostolik cemaatini büyük sevgiyle selamlıyorum. Bütün Ermenilerin Katolikosu Patrik II. Karekin Hazretleri ve Ermeni Apostolik Kilise Hiyerarşisi’ni de kardeşçe selamlıyorum. Ermeni halkının, geçmiş yüzyılda yaşadığı trajik koşullarda bile, nesilden nesile iletilen Hıristiyan imanı ve tanıklığı için Tanrı’ya şükürler sunuyorum.

Buluşmamız basit bir ekümenik nezaket ve dostluk jesti değildir. Bu bizlerin Allah’ın vaatlerine olan ortak ümidimizin bir işareti ve ızdırap çekip ölümünün arifesinde İsa’nın söylemiş olduğu duanın tam anlamıyla gerçekleşmesi arzusudur: “Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde bir olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin” (Yuhanna 17:21).   İsa, Allah’ın dağılmış çocuklarını biraraya getirmek ve bölünme duvarlarını yıkmak için, çarmıh üzerinde hayatını verdi. Bizler vaftiz sırrıyla, Mesih’in Bedeni olan Kilise’yle tek bir beden olduk.  Trajik bölünmeler, yüzyıllar boyunca, Mesih’i izleyenler  arasında baş göstermiş olup “Bunlar Rab’bin isteğiyle tam anlamıyla zıtlık yaratıp, dünyaya yanlış bir tanıklık vermekte, aynı zamanda da İncil’i tüm yaradılışa ilan etme kutsal davasına zarar vermektedir (Unitatis redintegratio, 1). Çatışmalar ve gerginliklerin etkisi altındaki bu dünyada Hıristiyanlar iman ve sevgi tanıklığını vererek, parlak bir ümit ve teselli işareti sunmaya çağrılmışlardır. Bu nedenle, ayrılık yaralarını sarmak ve yeniden Hıristiyan birliğini kurmayı  çabuklaştırmak için, mümkün olan herşeyi yapmalıyız.  Bu acil görevde, Kutsal Ruh’un ışığı ve gücü bizlere rehberlik etsin.

Bu bağlamda, Ermeni Apostolik Kilisesi ve Katolik Kilisesi arasında gelişmiş olan derin kardeşlik ilişkileri için Rab’be tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum. Onüçüncü yüzyılda, Ermeni Kilisesi’nin büyük Kilise Yazarlarından Lambron’lu Nerses, şu yüreklendirici sözleri söylemiştir: “Hepimizin Allah’la barışa ihtiyacı olduğundan, kardeşler arasındaki uyum  bunun temeli olsun. Allah’a barış için dua ettik ve etmeye devam edelim. Bakın, şimdi bize barışı armağan ediyor:  Kabul edelim! Rab’den Kilisesi’ni sağlam kılmasını istedik, O da hoşnutlukla yakarışımızı dinledi. O zaman İncil’in iman dağına tırmanalım!” ( Il primate della Carità, Ed. Qiqajon, s. 81). Nerses’in bu sözleri halen güçlerini koruyorlar. Beraber tüm Hıristiyanların birliği için dua etmeye devam edelim. Açık kalplerle öylesine yüksek bir lütuf aldıktan sonra, İncil gerçeğinin daha ikna edici tanıkları ve Kilise misyonunun daha iyi hizmetkârları olabilelim. 

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana