Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka
do Gruzji i Azerbejdżanu

(30 września - 2 października 2016)

SPOTKANIE ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA SYRYJSKO-CHALDEJSKIEGO

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO W INTENCJI POKOJU

Katolicki Kościół Chaldejski św. Symeona bar Sabby - Tbilisi
Piątek, 30 września 2016 roku

[Multimedia]


 

Panie Jezu,
wielbimy krzyż Twój
który uwalnia nas od grzechu - źródła każdego podziału i wszelkiego zła;
głosimy Twoje zmartwychwstanie,
które wybawia człowieka z niewoli upadku i śmierci;
oczekujemy Twego przyjścia w chwale,
które urzeczywistni Twoje królestwo sprawiedliwości, radości i pokoju.

Panie Jezu,
przez Twoją chwalebną mękę,
pokonaj zatwardziałość serc uwięzionych w nienawiści i egoizmie;
mocą Twojego zmartwychwstania,
wyrwij ich ze stanu ofiary niesprawiedliwości i ucisku;
ze względu na wierność Twego przyjścia,
zniszcz kulturę śmierci i spraw, aby zajaśniał triumf życia.

Panie Jezu,
zjednocz ze swym krzyżem cierpienia wielu niewinnych ofiar:
dzieci, starszych, chrześcijan prześladowanych;
ogarnij światłem Twojej Paschy ludzi głęboko zranionych:
osoby wykorzystywane, pozbawione wolności i godności;
pozwól doświadczyć niezmienności Twego królestwa ludziom żyjącym w niepewności:
wygnańcom, uchodźcom, którzy stracili smak życia.

Panie Jezu,
rozciągnij cień Twego krzyża nad narodami toczącymi ze sobą wojnę:
niech się nauczą drogi pojednania, dialogu i przebaczenia;
pozwól zasmakować radości Twego zmartwychwstania narodom wyczerpanym bombardowaniami:
podnieś ze zniszczeń Irak i Syrię;
zjednocz pod swoim słodkim panowaniem swoje rozproszone dzieci:
wspieraj chrześcijan żyjących w diasporze i daj im jedność wiary i miłości.

Maryjo Panno, Królowo Pokoju,
Ty, która stałaś u stóp krzyża,
wyjednaj u Twojego Syna odpuszczenie naszych grzechów;
Ty, która nigdy nie zwątpiłaś w zwycięstwo zmartwychwstania,
wspieraj naszą wiarę i nadzieję;
Ty, która jako Królowa jesteś w chwale,
naucz nas królewskości służby i chwały miłości.

Amen.

 


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana