Index   Back Top Print

[ ES  - FR  - PT ]

DISCOURS DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
À UN GROUPE DE JOURNALISTES
CATHOLIQUES DE BELGIQUE

Vendredi 7 novembre 1997

 

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs
,

C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, vous qui composez la délégation de l'Association des journalistes catholiques et de l'Union des journaux catholiques de Belgique. Vous représentez aussi l'ensemble des lecteurs de la presse catholique belge. Je remercie votre Président, Monsieur Philippe Vandevoorde, pour ses paroles cordiales.

In dit jaar waarin u het eeuwfeest van uw vereniging viert, breng ik samen met u dank voor al het werk dat door de katholieke journalisten in uw land verricht is. Zij zorgden en zorgen ervoor, soms met gevaar voor hun leven, hun lezers van informatie te voorzien, om aan ieder van hen de mogelijkheid te bieden de situaties in te schatten en er de consequenties voor hun persoonlijk gedrag uit te trekken. Men moet ook erkennnen, dat de katholieke journalisten gewoonlijk verder kijken dan de meest opzienbarende aspecten van bepaalde situaties, om de waarheid te eerbiedigen en de waardigheid van de mens te bevorderen, in het bijzonder dat van de kinderen, die dikwijls in hun geestelijk en lichamelijk bestaan gekrenkt worden. Inderdaad, de christelijke journalist weet dat hij de plicht heeft tot gewetensvorming; zijn interpretatie van de gebeurtenissen biedt hem de gelegenheid om de fundamentele evangelische en morele waarden te herkennen, en eraan te herinneren dat niet alle gedragingen op individueel en sociaal vlak gelijkwaardig zijn.

Beste katholieke journalisten, u hebt de opdracht om onze tijdgenoten het leven van Kerk en wereld te laten ontdekken. Zodoende bouwt u bruggen tussen de mensen en tussen de christelijke gemeenschappen, want het is een goede zaak dat iedereen zich kan verheugen over gebeurtenissen en situaties, waar de vooruitgang van mensen en volkeren verwezenlijkt wordt; het is evenzeer nodig dat onze tijdgenoten solidair zijn met hun broeders en zusters die in armoede leven, getroffen als zij zijn door natuurrampen of door conflicten.

En venant rendre visite au Successeur de Pierre, vous manifestez votre attachement à l'Église et à sa mission spirituelle et charitable. En relation avec le Conseil pontifical Cor Unum et la Fondation Populorum Progressio, vous soutenez des projets de développement professionnel et social en Amérique latine et dans les Caraïbes. J'apprécie l'offrande que vous faites avec vos compatriotes et je vous remercie vivement de votre geste. Le partage et l'entraide font partie de la vie chrétienne; en effet, les disciples du Christ ne peuvent pas se détourner du visage des pauvres, que Dieu aime avec sollicitude. Comme le disait saint Jean Chrysostome, « l'aumône est la reine des vertus » [1]. Elle nous apprend à nous détacher des réalités de ce monde; elle ouvre notre cœur à nos frères pour faire advenir une ère de justice et de paix, et elle nous rapproche du Seigneur, car « elle est une offrande de valeur, pour tous ceux qui la font en présence du Très-Haut » [2].

En vous confiant à l'intercession de saint François de Sales, patron des journalistes, et des saints de Belgique, je vous accorde de grand cœur ma Bénédiction Apostolique, ainsi qu'à vos familles, aux collaborateurs de vos journaux et à vos lecteurs.


[1] S. Ioannis Chrysostomi De Davide, 4.

[2] Tob. 4, 11.

 

© Copyright 1997 - Libreria Editrice Vaticana

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana