Index   Back Top Print

[ HR  - IT  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AD UN PELLEGRINAGGIO DI GIOVANI DALLA CROAZIA

Lunedì, 2 maggio 1983

 

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi moji mladi Hrvati!

Kao i prošlih godina, i ovaj puta ste došli u velikom broju iz Zagreba, Splita i ostalih hrvatskih krajeva posjetiti Rim. Dobro nam došli!

Vaše hodočašće u ovoj Svetoj Godini Otkupljenja ima posebno značenje: želja da dobijete na svetim mjestima oproštenje medju tisućama i tisućama hodočasnika iz cijelog svijeta.

Vi se nadahnujete idejama velikog apostola hrvatske mladeži, profesora Ivana Merza. I on je, poput vas, pobožno hodočastio u Rim Svete Godine 1925 sa grupom od stotinu mladića i bili su primljeni u audijenciju od mog Predčasnika, slavne uspomene, Pape Pia XI. Tom prilikom Sveti Otac je medju ostalim kazao: « Naši su Predčasnici s potpunim pravom nazvali vas "Antemurale Christianitatis". Ovaj dični naslov, ovu divnu pohvalu podijelili su vašem narodu kao znak osobitoga priznanja, jer ste zaista bili bedem kršćanstva. Treba da i vi velikodušno nastavite ove slavne tradicije i da budete bedem Svete Crkve ».

Da, dragi moji mladi Hrvati, vi poput vašega ideala profesora Merza trebate ljubiti i biti vjerni Svetoj Crkvi i Svetom Ocu Papi. Poznato mi je da u ovoj godini slavite euharistijske kongrese i pripremate se slijedeće godine za nacionalni Euharistijski Kongres u svetištu na Mariji Bistrici. Kao doktor Merz, tako i vi posebno svratite pozornost na euharistijski život, koji je nadahnuo mnoge mlade duše. On je svaki dan primao svetu pričest, često je adorirao, često se ispovijedao i imao je posebnu ljubav prema Majci Božjoj. Nemojte, dragi moji mladi, zaboraviti važnost česte svete ispovíjedi. Ona je temelj vašega duhovnog života. Ona vas veže uz Krista.

Vračajuéi se vašim kućama, ponovno učvrćeni vjerom i ljubavi prema Isusu i Svetoj Crkvi, ponesite iz Vječnoga Grada taj plamen ljubavi, i revnosti. Neka ova Sveta Godina bude za vas uistinu godina Otkupljenja. Budite apostoli medju vašim kolegama u školi ili na radu. Pozdravite mlade Hrvate u domovini i kažite im da Papa za njih moli, da misli va njih i da ih voli. Pozdravite vaše roditelje, braću i sestre. Vama i svima njima od srca rado podijeljujem svoj Apostolski Blagoslov.

 

© Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana