Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PELLEGRINI POLACCHI IN OCCASIONE DEL
LV ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI MONTECASSINO

Piazza San Pietro - Mercoledì, 19 maggio 1999

 

Pragnę serdecznie powitać moich Rodaków obecnych na dzisiejszej audiencji, zarówno z Polski, jak i z Emigracji, którzy przybyli do Rzymu, aby uczcić 55. rocznicę pamiętnej Bitwy o Monte Cassino.

Z radością witam Żołnierzy - Uczestników tej Bitwy, a także przedstawicieli Organizacji Kombatanckich. Witam obecnego tu Księdza Kardynała Prymasa, Księdza Kardynała Metropolitę Wrocławskiego, Arcybiskupa Szczepana - Pasterza Emigracji Polskiej, Księży Biskupów Kraszewskiego i Głodzia, Przedstawicieli najwyższych Władz i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Panią Marszałek Senatu, Przedstawicieli Wojska Polskiego, Pana Ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej. Nade wszystko pragnę tu wymienić dwie osoby - Pana Prezydenta Kaczorowskiego i Panią Andersową, której obecność ma dziś szczególne znaczenie.

Bitwa o Monte Cassino wpisała się na zawsze w historię Polski i Europy. Ukazała, jak wielką wartość ma miłość Ojczyzny i pragnienie odzyskania utraconej niepodległości. « Na Monte Cassino - jak już kiedyś powiedziałem - walczył żołnierz polski, tu ginął, tu przelewał swoją krew z myślą. o Ojczyźnie, która dla nas jest tak bardzo umiłowaną jest Matką, właśnie dlatego, że miłość do niej tylu domaga się ofiar i wyrzeczeń. Walczył polski żołnierz za słuszną sprawę, którą było i nie przestaje być nigdy prawo narodu do istnienia, do niepodległego bytu, do życia społecznego w duchu własnych przekonań narodowych i religijnych tradycji, do suwerenności własnego państwa ».

Przez swoją, ofiarę z życia i daninę tam złożoną kładli nasi Rodacy podwaliny pod nową Europę, wierna swojej chrześcijańskiej tradycji, świadomą swoich duchowych korzeni i bardziej zjednoczoną. Kładli także fundament pod nową. Polskę. Niechaj pamięć o tej Bitwie trwa nieustannie w obecnych i przyszłych pokoleniach. Jest ona bowiem dla nas wielkim wyzwaniem na drodze kształtowania życia społecznego w nowej rzeczywistości. Życia opartego na nauce Ewangelii i tysiącletnim dziedzictwie duchowym naszego Narodu.

Obejmujemy dzisiaj naszą modlitwą, żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino, ich rodziny oraz wszystkie sprawy naszej Ojczyzny.

 

© Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana