Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL ]

LIST OJCA SWIETEGO
JANA PAWLA II

 

Najczcigodniejszy i Umiłowany Księże Kardynale Prymasie!

PISZTYCH KILKA SŁÓW, aby zapewnić Waszą Eminencję, że w ciągu ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko: modlitwą i sercem uczestniczę w tych doświadczeniach, przez jakie przechodzi - raz jeszcze - mojaOjczyzna i moi Rodacy.

Wiadomości na te tematy nie schodzą z pierwszych stron prasy i z programów telewizji i radia.

Modlę się, aby Episkopat Polski ze swym Prymasem na czele, zapatrzony w tę, która dana jest ku obronie naszego Narodu, mógł również i tym razem dopomóc temu Narodowi w ciężkim zmaganiu się o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpieczenie jego nienaruszalnych praw do własnego życia i rozwoju.

Proszę przyjąć tych kilka zdań podyktowanych potrzebą wewnętrzną.

Jestem z Wamiu stóp Jasnogórskiej Pani przez troskę, modlitwę i błogosławieństwo.

Z wyrazami najgłębszej czci.

JAN PAWEŁ PP.II© Copyright - Libreria Editrice Vaticana