Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II
AI FEDELI DELLA POLONIA

 

Bogu dziękujcie . . . Ducha nie gaście” (1 Tess. 5, 18-19).

Drodzy Rodacy! Odpowiadając na zaproszenie z Polski, pragnę podjać w najblizszych dniach czwartą Pielgrzymkę do Ojczyzny. Niech nasze spotkanie będzie odpowiedzią na słowa Świętego Pawła wybrane przez Episkopat jako myśl przewodnia tej pielgrzymki: “ Bogu dziękujcie… Ducha nie gaście ”. Wezwanie to jest bardzo na czasie, pragnę więc wspólnie z Wami wypełniać je przez te dni, kiedy dane mi będzie przebywaćna ziemi ojczystej i spełniać posługę wśród moich Rodaków.

Spotykając się z pielgrzymami z Polski, którzy w ostatnim zwłaszcza czasie przybywali do Rzymu, wielokrotnie dawałem wyraz przekonaniu o potrzebie wielkiej ogólnospołecznej modlitwy. Taką modlitwą w okresie minionym była Wielka Nowenna przed Tysiącleciem. Chrztu, była nią peregrynacja wizerunku Matki. Jasnogórskiej, która w ciągu ponad dwudziestu lat objęła wszystkie parafie i wspólnoty Kościoła w Polsce. Jestem przekonany, że ta wielka ogólnonarodowa (ogólnospołeczna) modlitwa pomogła nam stopniowo przezwyciężyć zagrożenia totalnego systemu związanego z programem ateizacji społeczeństwa.

Na obecnym etapie nieodzowna jest również taka wielka ogólnospołeczna modlitwa, abyśmy umieli czynić dobry użytek z wolności i stopniowo odbudowali całe polskie życie w nowych warunkach przezwyciężając kryzysy społeczno-ekonomiczne, ale także kryzysy moralne. Pragnę, aby moje przebywanie wśród Was stało się czasem takiej właśnie wielkiej ogólnospołecznej modlitwy.

Powiedział Chrystus: “ Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Proszę Matkę Jasnogórską i naszych Świę tych Patronów, aby wyjednali nam na czas papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny szczególnie intensywną i skuteczną obecność wśród nas Chrystusa - Dobrego Pasterza, który życie daje za swą owczarnię (Gv 10, 11).

Watykan, dnia 21 maja 1991 r.

IOANNES PAULUS PP. II

 

© Copyright 1991 - Libreria Editrice Vaticana

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana