Index   Back Top Print

[ IT  - PL ]

PAROLE DI GIOVANNI PAOLO II
DURANTE LA MESSA PER I PELLEGRINI POLACCHI

Domenica, 9 luglio 1989

 

WIMIĘ TRÓJCY Przenajświętszej pozdrawiam wszystkich uczestników naszego zgromadzenia eucharystycznego: wszystkich kapłanów, osoby zakonne, pielgrzymów z Polski, poszczególne grupy z parafii czy też innych wspólnot.

Łączymy się w modlitwie eucharystycznej, w Najświętszej Ofierze. Przynosimy do tego ołtarza w Ogrodach Watykańskich wszystkie nasze dzienne sprawy, sprawy nas samych, sprawy naszych bliskich - tych, których nosimy w sercu, za których jesteśmy odpowiedzialni, sprawy naszych rodzin, naszych wspólnot, parafii, wspólnot pracy, wspólnot sąsiedzkich, sprawy całej naszej Ojczyzny. Łączymy się ze wszystkimi naszymi rodakami i w Ojcźyżnie, w kraju, i na emigracji.

Jesteśmy tylko cząstką tej wielkiej wspólnoty i pragniemy przemawiać do Boga w imieniu wszystkich, i sprawy wszystkich przedkładać jego Najświętszemu Majestatowi w tej Ofierze, w której naszym darem jest chleb i wino. Ale to jest tylko dar-tworzywo. Darem wlaściwym w tej Ofierze jest Chrystus sam, Jego Ciało i Krew, jego Krzyżowa Ofiara, Męka i Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, cała Jego Paschalna Tajemnica. W tej Paschalnej Tajemnicy niech się zmieszczą wszystkie nasze dzienne sprawy, wszystkie nasze ofiary, wszystkie nasze troski i nadzieje związane z życiem całej ludzkości, a w szczególności związane z życiem, z przyszłością naszej ziemskiej Ojczyzny.

Polecamy też tę naszą modlitwę i Ofiarę Matce Chrystusowej, Jasnogórskiej Królowej Polski, oraz wszystkim naszym świętym Patronom.  

Dopo la Messa, prima della benedizione il Papa conclude con le parole seguenti.  

PROSIMY TERAZ Trójcę Przenajświętszą o błogosławieństwo dla nas wszystkich, uczestników tej Najświętszej Ofiary; prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich, którychśmy tu z sobą przynieśli w pamięci i w sercu; prosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, zwłaszcza w doniosłym okresie, który obecnie przeżywa.

“Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać a za przyczyną Najświętszej Maryi Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam głęboką i szeroką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Przez Chrystusa Pana naszego”.

 

© Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana

 


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana