Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO
DELLA DIOCESI DI DANZICA (POLONIA)

4 Novembre 2004

 

Bardzo serdecznie witam wszystkich: pielgrzymów z Archidiecezji Gdańskiej, z Diecezji Tarnowskiej i z innych stron. Dziękuję arcybiskupowi Tadeuszowi za życzenia i wyrazy życzliwości wypowiedziane w imieniu wszystkich tu zebranych. Wdzięczny jestem szczególnie za modlitwy, jakie zanosicie do Boga w intencjach związanych z moim posługiwaniem na Stolicy Piotrowej.

Gromadzi nas tu wspomnienie św. Karola Boromeusza. Wczoraj minęło 420 lat od jego śmierci. Był gorliwym biskupem, reformatorem Kościoła po Soborze Trydenckim, wielkim obrońcą ubogich. Jego pobożność opierała się na umiłowaniu Krzyża Chrystusowego i tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. To umiłowanie przejawiało się w trosce o gorliwe sprawowanie Mszy św. i w adoracji Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Wspominam o tym na początku Roku Eucharystii, aby przykład św. Karola był dla nas wszystkich natchnieniem w przeżywaniu tego szczególnego okresu. Niech rozpala w nas miłość do Zbawcy, który zechciał pozostać pośród nas pod postaciami chleba i wina.

Raz jeszcze dziękuję Wam za wizytę. Zawieźcie moje pozdrowienie do waszych diecezji, parafii i domów. Niech Bóg wam błogosławi!

 

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana