Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI RAPPRESENTANTI
DELL'UNIVERSITÀ DI SLESIA A KATOWICE (POLONIA)

Giovedì, 13 gennaio 2005

 

 

Serdecznie witam Państwa. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi i Panu Rektorowi za wypowiedziane tu słowa. Cieszę się, że mogę gościć tak znamienitych przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, wraz z Ordynariuszem katowickim i Prezydentem miasta.

W klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez wydziału teologicznego – był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło. Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie, stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Fides et ratio spotykają się w poszukiwaniu mądrości. Posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ubogacają się wzajemnie na drodze odkrywania wielorakich wymiarów prawdy.

Życzę, aby Uniwersytet Śląski w Katowicach mógł cieszyć się obfitymi owocami tej współpracy, która rozpoczęła się przed czterema laty. Proszę Pana rektora i Was szanowni państwo o przekazanie mojego pozdrowienia i błogosławieństwa wszystkim profesorom i studentom Waszej Uczelni. Szczęść Boże!

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana