Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 23. svibnja 2010.

(Video)

Crkve nema bez Duhova

 

Draga braćo i sestre!

Pedeset dana nakon Uskrsa slavimo svetkovinu Duhova, u kojoj se spominjemo očitovanja moći Duha Svetoga, koji je – u obliku vjetra i plamenih jezika – sišao na apostole okupljene u Dvorani Posljednje večere i osposobio ih hrabro propovijedati evanđelje svim narodima (usp. Dj 2,1-13). Otajstvo Duhova, koje s pravom poistovjećujemo s tim događajem, to pravo "krštenje" Crkve, ne završava samo na tome događaju. Crkva naime živi neprestance od izlijevanja Duha Svetoga, bez kojeg bi ostala bez snage, poput lađe na jedra koja bi prestao nadimati vjetar. Pedesetnica se ponavlja na osobit način u nekim snažnim vremenima, bilo na mjesnoj bilo na općoj razini, kako u malim zajednicama tako i na velikim skupovima. Na koncilima je, na primjer, bilo zasjedanja urešenih posebnim izlijevanjem Duha Svetoga a među njih se sigurno ubraja Drugi vatikanski koncil. Možemo se također prisjetiti poznatog susreta crkvenih pokreta sa slugom Božjim Ivanom Pavlom II., ovdje na Trgu svetog Petra, upravo na Duhove 1998. Ali Crkva poznaje mnogobrojne "pedesetnice" koje oživljavaju lokalne zajednice: tu mislimo na bogoslužja, osobito ona koja se održavaju u prigodama od posebnog značenja za život zajednice, u kojima se Božja snaga opaža na očit način ulijevajući u srca radost i oduševljenje. Tu mislimo i na mnoge molitvene susrete, na kojima mladi jasno osjećaju Božji poziv da svoj život usidre u njegovu ljubav, također potpunim posvećenjem Njemu.

Crkve, dakle, nema bez Duhova. Htio bih tome dometnuti i ovo: nema Duhova bez Djevice Marije. Tako je bilo na početku, u dvorani Posljednje večere, gdje učenici "bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom" – kao što se izvješćuje u Djelima apostolskim (1,14). I tako je uvijek, na svakome mjestu i u svakom vremenu. Tomu sam bio svjedok također prije nekoliko dana u Fatimi. Što je, naime, bilo ono bezbrojno mnoštvo, okupljeno na otvorenom prostoru pred svetištem, gdje smo svi bili jedno srce i jedna duša, ako ne nova Pedesetnica? Među njima je bila Marija, Isusova Majka. Ovo je tipično iskustvo velikih marijanskih svetišta – Lurda, Guadalupea, Pompeja, Loreta – ili onih manjih, gdjegod se kršćani okupljaju na molitvu s Marijom: Gospodin daje svoga Duha.

Dragi prijatelji, na ovu svetkovinu Duhova, i mi želimo biti duhom ujedinjeni s Majkom Krista i Crkve zazivajući s vjerom novo izlijevanje božanskog Tješitelja. Zazovimo ga za čitavu Crkvu, osobito, u ovoj Svećeničkoj godini, za sve poslužitelje evanđelja, kako bi se poruka spasenja naviještala svim narodima.

Nakon Kraljice neba

Jučer je, u Beneventu, blaženom proglašena Teresa Manganiello, vjernica laikinja, koja je pripadala Franjevačkom svjetovnom redu. Rođena u Montefuscu, kao jedanaesta kći u seljačkoj obitelji, provela je život u jednostavnosti i poniznosti, između kućanskih poslova i duhovnog zauzimanja u kapucinskoj crkvi. Poput svetog Franje Asiškog pokušala je nasljedovati Isusa Krista prinoseći trpljenja i pokore za zadovoljštinu za grijehe i bila je puna ljubavi prema bližnjemu: žrtvovala se za sve, osobito za siromašne i bolesne. Uvijek nasmiješena i umiljata, sa samo 27 godina je otputovala na nebo, gdje je njezino srce već prebivalo. Zahvaljujmo Bogu za tu svijetlu svjedokinju evanđelja.

Liturgijski spomen Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana, pruža nam – sutra 24. svibnja – mogućnost slaviti Dan molitve za Crkvu u Kini. Dok vjernici u Kini mole da se jedinstvo među njima i s općom Crkvom sve više produbljuje, katolici u čitavom svijetu – osobito oni kineskog podrijetla – ujedinjuju se s njima u molitvi i ljubavi, koju Duh Sveti izlijeva u naša srca osobito na današnju svetkovinu.

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana