Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
10 lutego 2021 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, zwróćmy dzisiaj uwagę na potrzebę modlitwy w przeżywanej przez nas codzienności. Każda myśl, napotkane sytuacje i podejmowane działania mogą stać się przedmiotem rozmowy z Bogiem, która przemienia nas i otaczający świat: łagodzi gniew, pozwala przebaczyć, wprowadza pokój, podtrzymuje miłość, pomnaża radość. Wydarzenia, troski, nasze ludzkie problemy mogą stać się okazją do spotkania z Bogiem: uwielbiania Go, dziękczynienia, błagania. Modlitwa jest zawsze żywa, dynamiczna, nawet wtedy, gdy nie mówią usta. Dlatego w różnych okolicznościach, często polecajmy Bogu siebie samych, wszystkich nam bliskich, ludzi przygodnie spotkanych, ubogich, samotnych, bezdomnych, potrzebujących nieznajomych. Także Katechizm zachęca nas byśmy ogarniali modlitwą codzienne sprawy, zwyczajne sytuacje życia (por. n. 2660). Jesteśmy istotami kruchymi, słabymi i grzesznymi ludźmi, ale zdolnymi do modlitwy. To jest nasza największa godność. Pamiętajmy, że modlitwa zgodna z zamysłem Serca Jezusa, czyni cuda.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Pensando alla preghiera quotidiana, auguro che in ogni situazione della vita vi accompagni un colloquio con Cristo da cuore a cuore; non soltanto davanti al Santissimo, alla croce o a un’immagine sacra, ma anche mentre vi recate al lavoro, in viaggio e durante gli impegni quotidiani. Che questa preghiera diventi la vostra buona abitudine. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej modlitwie, życzę, by w każdej życia sytuacji towarzyszyła wam serdeczna rozmowa z Chrystusem; nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem, czy obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży, czy podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem. Z serca wam błogosławię.



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana