Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - IT  - PL ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA DO KOLUMBII
(6-11 SETTEMBRE 2017)

Preghiera al Cristo nero di Bojayá*

 

O Chryste czarny z Bojará,
który nam przypominasz Twą mękę i śmierć;
wraz z Twymi rękoma i stopami
wyrwano Tobie Twe dzieci
w Tobie szukające schronienia.

O Chryste czarny z Bojará,
patrzący na nas czule, 
z pogodnym obliczem;
pała również Twe serce,
by nas przyjąć w Twej miłości.

O Chryste czarny z Bojará,
spraw, byśmy postanowili
przywrócić Twe ciało. Byśmy byli
Twoimi stopami, żeby wyjść na spotkanie
potrzebującego brata;
Twymi ramionami, aby objąć
ludzi, którzy utracili swą godność;
Twoimi rękami, aby błogosławić i pocieszyć
płaczących w samotności.

Spraw byśmy byli świadkami
Twej miłości i nieskończonego miłosierdzia. 
Amen.

 

*Liturgia pojednania (Parque La Malocas, Villavicencio - 8 września 2017)



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana