Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO MAROKA

(30-31 MARCA 2019)

APEL
JEGO WYSOKOŚCI KRÓLA MAHOMMEDA VI
I JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA
ODNOŚNIE DO JEROZOLIMY/ AL QODS MIASTA ŚWIETEGO I MIEJSCA SPOTKANIA

[Multimedia]


 

Z okazji wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Królestwie Maroka, Jego Świątobliwość oraz Jego Królewska Wysokość Mohammed VI, uznając wyjątkowy i święty charakter Jerozolimy/Al Qods Acharif i głęboko zatroskani o jej znaczenie duchowe oraz szczególne powołanie jako miasta pokoju, wspólnie kierują następujący apel:

Uważamy że ważne jest zachowanie Świętego Miasta Jerozolimy/Al-Quds Acharif jako wspólnego dziedzictwa ludzkości, a zwłaszcza dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, jako miejsca spotkania i symbolu pokojowego współistnienia, gdzie można kultywować wzajemny szacunek i dialog.

W tym celu trzeba chronić i promować szczególny wieloreligijny charakter, wymiar duchowy i szczególna tożsamość kulturową Jerozolimy/Al-Quds Acharif.

Mamy zatem nadzieję, że w Świętym Mieście wyznawcom trzech religii monoteistycznych będzie zapewniona pełna swoboda dostępu oraz ich prawo do kultu, aby w Jerozolimie / Al-Quds Acharif mogli wznosić swoje modlitwy do Boga, Stwórcy wszystkiego, dla przyszłości pokoju i braterstwa na ziemi”.

Rabat, 30 marca 2019 r

 

Jego Wysokość
Król Mohammed VI
Amir al-Mu'minin
   Jego Świątobliwość
Papież Franciszek
 
     

 

                                  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana